Giri/Haji - Temporada 1
1 Image Giri/Haji Episódio 1 17-10-2019
2 Image Giri/Haji Episódio 2 24-10-2019
3 Image Giri/Haji Episódio 3 31-10-2019
4 Image Giri/Haji Episódio 4 07-11-2019
5 Image Giri/Haji Episódio 5 14-11-2019
6 Image Giri/Haji Episódio 6 21-11-2019
7 Image Giri/Haji Episódio 7 28-11-2019
8 Image Giri/Haji Episódio 8 05-12-2019